Matrak.bg – матраци и подматрачни рамки

Свършена работа
 • Изработване на лого
 • Фирмена идентичност
 • Маркетинг в социалните мрежи
 • Обслужване на електронен магазин
 • Клиентът дойде при нас с желанието да изградим сайт за матраци, обзавеждане и аксесоари – matrak.bg. В рамките на 30 работни дни заедно с нашите партньори с дългогодишен опит в изработката на електронни магазини  пуснахме проекта в действие.

  Изработихме заедно фирмена стратегия за онлайн развитие на проекта:

  1. Изяснихме пазарната позиция;
  2. Поставихме дългосрочни и краткосрочни цели;
  3. Изработихме маркетингов план;
  4. Изработихме творческа стратегия как да постигнем плана;
  5. Избрахме онлайн маркетингови инструменти, с които ще следваме плана за постигане на краткосрочните цели, част от дългосрочните.

  След като разбра ползвата за своя бизнес, работим заедно от 2016 година.
  Facebook страница -> Matrak.bg