Facebook News Feed Algorithm – Октомври 2017

Последните промени във Facebook News Feed Algorithm през октомври 2017 касаят новите 3D публикации, който позволяват взаимодействие с потребителите.
С помощта на платформата на Oculus Medium sculpting на Facebook или Facebook Spaces VR hangouts потребителите могат да създават 3D цифрови обекти и с тази последна актуализация да ги споделят в News Feed. След създаването на триизмерна публикация и споделянето й, други потребители могат да взаимодействат с 3D изображението, като го гледат от всички ъгли, мащабиране и дори ангажираност. Facebook също така има намерение да предостави на трета страна разработчиците на VR, възможността потребителите да споделят работата си в News Feed. Facebook се надява, че това е първата стъпка в споделянето на нов тип съдържание, което ще продължи да се развива.

Изводите оставаме на вас!