Carlink Bulgaria – търговия с автомобили и автомобилни части

Свършена работа
 • Facebook маркетинг и реклама
 • Обслужване на фирмен онлайн магазин
 • SEO копирайтинг
 • Клиентът се свърза с нас с желанието да поемем изцяло онлайн представянето му.

  Изработихме заедно фирмена стратегия за онлайн развитие на проекта:

  1. Изяснихме пазарната позиция;
  2. Поставихме дългосрочни и краткосрочни цели;
  3. Изработихме маркетингов план;
  4. Изработихме творческа стратегия как да постигнем плана;
  5. Избрахме онлайн маркетингови инструменти, с които ще следваме плана за постигане на краткосрочните цели, част от дългосрочните.