5 стъпки, за да поканите клиента си на среща, след като е видял рекламата Ви и е разбрал за Вас

Рекламирането е начин да откъснете човек от моментното му състояние, за да му приковете вниманието върху желания от вас продукт/ услуга, който предлагате.
След като потенциалния клиент вече е научил за Вашия бранд от рекламен материал, следва най-важната и трудна част „Как да го поканите на среща с цел продажба?“
1. Предложете на потенциалния клиент стимул, който да го накара да се присъедние доброволно към търговския процес.
2. На база на предложеното от потенциалния клиент внимание, изградете дългосрочна програма, чрез която да го запознаете с Вашите продукти или услуги.
3. Задълбочете стимула, за да си осигурите трайна проява на вниманието от страна на потребителя.
4. Предлагайте допълните стимули, за да повишите степента на потребителско позволение.
5. С течение на времето увеличавайте полученото от потребителя внимание така, че да може да моделирате поведението му, с оглед извличане на печалба.
Не забравяйте, че рекламирането е първата най-лесна стъпка, слагаща начало на процеса на продажбата. Всичко след това зависи от Вашите умения и талант да продавате.
Успешни продажби!