5 начина за прилагане на образователен маркетинг

Маркетингът, базиран на образованието, е споделянето на знания с цел изграждане на доверие. Това е стратегия, която установява доверие с вашите клиенти, като използва образователни послания.

Днешният потребител няма да се занимава с бизнеси, на които няма доверие. За да могат да ви се доверят, те трябва да бъдат сигурни, че се занимават с правилната компания, която отговаря на техните разбирания и решава техните проблеми.

Маркетингът, базиран на образованието, е пряката противоположност на традиционния маркетинг, който се осъществява чрез съобщения, базирани на продажби. Много потребители вече са уморени и изтощение да чуват и виждат изтъркани търговски фрази и методи.
Въпреки това, когато споделяте важна информация и факти, които помагат на клиентите да вземат добро решение за закупуване, те са склонни да слушат.

1. Знанието е ключът

Нека да разгледаме казус на индустрия, която е изправена пред някои от най-големите препятствия, когато става въпрос за доверие в очите на потребителя, където традиционните маркетингови подходи вече не привличат потребителите да станат клиенти: индустрията на финансовите услуги.
Тази индустрия страда от липсата на подход, основан на образованието, а разликата между разбирането на потребителите и професионалистите е океан. Където има такава празнина, празнотата трябва да се запълни чрез образование, чрез информация, чрез знание – не само чрез директен маркетинг.
Предизвикателството е как да се постигне ниво на доверие на потребителя, без да се налага да преминават през години на проба и грешка.

Поддържането на образователно присъствие и взаимоотношения с вашите клиенти е важен елемент във всеки бизнес, който се надява да остане релевантен днес, независимо дали сте търговец на дребно, фирма за финансови услуги, предприемач или дори в сферата на услугите или медицината. Винаги трябва да сте нащрек за това как можете да продължите да обучавате своите съществуващи клиенти, както и потенциални клиенти и начини да им помогнете с техните проблеми и начини да постигнете своите цели. Дайте им повече от това, за което те се надяват, винаги над тях, и това ще изгради по-силна връзка между вас и вашия идеален клиент.

2. Мислете като ваш потенциален клиент

Трябва да влезете в умовете на клиентите си и да разберете какви са отговорите на въпросите, които те имат. За да привлечете повече потенциални клиенти, трябва да разберете тези въпроси и техните отговори. Когато намерите отговорите, трябва да ги използвате като основа за вашето образователно съобщение/ послание. Трябва да предоставите образователна информация, която да привлече и да помогне на вашите клиенти за решаване на техните проблеми и да им даде възможност да вземат по-добри решения.

3. Определете точките на допир

Сега трябва да разработите стратегия, която да носи успех на вашите образователни послания. Трябва да идентифицирате точките на докосване с клиентите си. Тези точки за връзка с клиентите са: онлайн реклама, уеб сайтове, директна поща (да, все още работи), от уста на уста, преглед на уеб сайтове, телефонни разговори. След като идентифицирате тези често срещани точки за докосване на клиентите, трябва да предоставяте съобщенията си през всяка от точките за допир. За да бъдете пред вашата целева аудитория, трябва да имате седмична или поне месечна дейност, когато нещо се променя/ адрес, нов продукт, колега и т.н./, трябва да сте пред тях, за да мислят за вас.

4. Разработете съобщение, което получава отговор

Образователните послания са предназначени не само да предоставят информация, но и да имате съобщения, което получават отговор от вашите клиенти. За да може вашия образователен маркетинг да „удари в право в целта“, трябва да му дадете заинтригуващо заглавие или предложение – това трябва да бъде нещо, което говори за техните проблеми, цели и т.н. Ако не знаете как вашият потенциален клиент мислите и действа, трудно ще му продадете каквото и да е. Проучете сегашните ви клиенти. Попитайте ги защо пазаруват/ работят с вас? Кой проблем им решавате?

След като имате подход или послание, можете да го разпространявате чрез видеоклипове, блогове, DVD и дори още по-добре чрез семинар или образователно събитие.

5. Добавете стойност при всяка възможност

Образователният маркетинг означава да се даде на клиентите това, което искат – съвети и знания, без да се изисква нещо в замяна. Установете себе си като човек/ фирма, в която вашите бъдещи клиенти ще ви видят надежден и сигурем източник на знания.

След като сте им предоставили информацията, избягвайте да продавате веднага. Вместо да ги каните на събития, които държите, насочете ги към уебсайта си, за да изтеглите безплатен файл или електронна книга, безплатна телефонна консултация или среща и т.н.
Като предлагате безплатна информация, съвети и дори информационни материални елементи като книги, брошури, вие ще се утвърдите като надежден източник на информация във вашия бранш. По този начин клиентите ви ще знаят, че когато имат нужда от помощ или имат конкретен казус за решаване могат да се обърнат към Вас и да им помогнете.

Съветваме ви да изграждате бизнеса си, използвайки образователен маркетин. Бъдете уместни към целевата си аудитория, добавяйте стойност при всеки контакт с нея и продължавайте да намирате начини да помагате на идеалния си клиент да разреши проблемите си или да постигне целите си.
Успех!