Ръководство за създаване на ефективна маркетинг стратегия за социалните мрежи през 2019 в 5 стъпки

Здравейте приятели,
В края на календарната година всички се вълнуваме от постигнaтите резултати, анализ и план за действие през новата 2019г.
Сега е времето, когато трябва да започнем да обмисляме маркетинг стратегията си в социалните медии за предстоящата година.
И преди да продължим с 5-те стъпки за създаване на ефективна маркетинг стратегия за социалните мрежи е необходимо да отбележим, че една успешната маркетинг стратегия в социалните мрежи трябва да бъде ясна, кратка и измерима. Тя също така трябва да очертае фирмените цели в социалните мрежи през 2019 г. и точно и ясно как ще бъдат постигнати.

В това ръководство за създаване на ефективна маркетингова стратегия за социалните мрежи ще разгледаме петте стъпки, които трябва да предприемем, за да си гарантираме, че нашия бизнес ще създаде амбициозна, но постижима маркетингова стратегия. Да започваме…

Стъпка 1: Отид на резултати в социалните мрежи от изминалата година

Преди да започнем да мислим върху маркетинговата стратегия за социалните медии през следващата година, от решаващо значение е да придобием задълбочени познания за представяне на бизнеса ни в социалните мрежи през изминалата.

Необходимо е да погледнем внимателно показателите от всеки комуникационен канал, за да видим къде и как сме генерирали потенциални клиенти, насочили сме трафик към уебсайта си, реализаци, достигане и т.н.

Трябва да се уверим, че правилно съотнасяме тези резултати в съответствие с целите, които сме задали в маркетинг стратегията за 2018.

Проследяването на тези показатели ще ни позволи да разберем дали изразходения бюджет за реклама е бил успешно изразходен по отношение на възвръщаемостта на инвестициите.

След като сме извършили пълен одит на цялостното представяне на фирмата във всички социалните мрежи за 2018, ще имаме ясно разбиране за успехите и провалите си през годината. След това трябва да използваме тази информация, за да планираме ефективна маркетингова стратегия през 2019 г.


Стъпка 2: Определяне на маркетинговите цели за социалните мрежи за 2019 година

Маркетинговите цели в социалните мрежи трябва винаги да са тясно свързани с главните бизнес цели на фирмата. Маркетинговите цели могат да варират значително в зависимост от нашата индустрия, големината на бизнеса, нашата аудитория, конкуренцията и много други фактори. Потенциалните цели обаче могат да бъдат следните:

– Повишаване на информираността за марката
– Управление на трафика към уебсайта
– Изграждане на общност
– Генериране на потенциални клиенти
– Увеличаване на продажбите

Стъпка 3. Създайване различни типове целеви аудитории

Какъвто и да е нашият бизнес, нашата аудитория ще бъде съставена от различни типове аудитории. Необходимо е да разбием данните, за да разберем кои са различните групи аудитории, кои социалните плаформи използват, с какво съдържание се ангажират и др.

За всяка група от аудитории трябва да създадем личност, която да ни помогне да определим ясно кои са нашите последователи. 90% от бизнесите, използващи този инструменти за разделяне на аудиториите, споделят, че това е довело до по-ясно разбиране на техните клиенти.

Стъпка 4: Определяне на комуникационните канали и време за публикуване

Важно е да идентифицираме ключовите си комуникационни канали и да определим стратегията за всеки канал. Статистиката определи най-важните социални медийни платформи за маркетинг в света през 2018 г.

Както виждатме в графиката по-долу, 67% от маркетинг специалистите твърдят, че Facebook е техният най-ефективен социален канал, като Instagram е с 10%, Twitter с 5%, и Pinterest само с 2%.

Въпреки, че тази статистика е доста всеобхватна и глобална, ние трябва да знаем как собствения ни бизнес и аудитория взаимодействат в социалните мрежи.

Одитът ще покаже кои са социалните платформи, където нашата аудитория е най-активна и ангажирана с бизнеса ни. Това ще ни помогне да определим къде да фокусирамр по-голямата част от ресурсите си.

Определете целта на всяка платформа за социални медии

Важно е да отблежим, че във всяка социална мрежа трябва да определм различна цел. Например, можем да използваме Facebook, за да създадеме интерактивна общност чрез страницата и групите във Facebook, докато в Instagram моежм да популяризиратме продуктите си чрез красиви изображения.

Маркетинговата стратегия за социалните мрежи трябва да документира целта на нашия бизнес във всяка социална платформа. Трябва да използваме одита от 2018 г., както и данните за аудиториите, за да определим целта на всеки канал и какво съдържа най-доброто в него.

Тук трябва да напрпави разбивка за всяка от основните социални мрежи:

Facebook – Facebook генерира трафик. Повече от всяка друга мрежа. Видеосъдържанието работи най-добре тук.
Twitter – Twitter е по-скоро платформа за новини.
LinkedIn – Професионалната мрежа, където статиите в индустрията, интересните данни и кратките изречения са основен фокус.
Instagram – Платформа, подходяща за бизнеси с красиво визуално съдържание. Снимките и кратките видеоклипове се справят добре тук.
Pinterest – Потребителите търсят вдъхновение тук.

Направени са хиляди проучвания за това кога бизнесите трябва да публикуват. Чрез разбирането на това кога нашата аудиторията е най-активна в социалните мрежи, можем да публикуватме съдържание в оптималното време за нашия бизнес, като по този начин си гарантираме най-високите нива на ангажираност.

Facebook – Най-добрите дни за публикуване са сряда, четвъртък и петък, като ключовото време е от 12 до 16 часа.
Instagram – Най-добрите дни включват понеделник, сряда, четвъртък и петък, а ключовото време е от 11 до 13 часа.
Twitter – Най-добрите дни за публикуване са понеделник, вторник, сряда и четвъртък около 12 часа.
LinkedIn – Потърсете да публикувате между 5 и 6 часа във вторник, сряда или четвъртък.

Разбира се, освен тези данни, трябва непрекъснато да изучаваме собствената си аудитория и когатя е най-активна в дадената социална мрежа.
Тази информация може да бъде използвана като част от маркетинговата стратегия за социални мережи, за да се създаде точен и успешен график за публикуване.

Стъпка 5: Проверка на конкурентите

Последната стъпка към създаването на успешна маркетинг стратегия за социални мрежи е да проверим конкурентите си. Трябва да идентифицираме …

– Кои са нашите най-близки конкуренти?
– Кои социални канали използват за връзка с аудиторията си?
– Какво вършат добре и не толкова добре?
– Какво съдържание произвеждат и как се представя?

Най-ефективният начин да направите това е да си направите SWAT анализ.

Чрез разбирането на конкурентите ни и как те взаимодействат с аудиторията, ще получим по-добро разбиране за нашата пазарна позиция.

От текста до сега разбирате, че има доста неща, които трябва да свършим преди да се настроим на празнична вълна. 🙂

Използвайте данните от своя 2018 социален медиен одит и задълбочете в него, за да намерите ключовата информация за представянето на бизнеса си в социалните мрежи, поведението на аудиторията и действията на конкуренцията Ви.

Това ще Ви гарантира, че сте в добра позиция да създавате точна, работеща и целенасочена маркетинг стратегия в социалните мрежи за 2019г.!

Желая Ви успех!


Ако статията Ви е била полезна, споделете я с приятели във Facebook.
Благодаря за вниманието!

С уважение,
Анна Христова
+359 894540480