Практически стъпки към богатството

Свършена работа
 • Facebook маректинг и реклама
 • Изработка на google business site 
 • Практически стъпки към богатството е facebook страница на финансовия консултант Михаела Савова. Целта на страницата е да дава полезна информация на хората как да постигнат мечтите си чрез малки ежедневни стъпки.

  Изработихме заедно стратегия за фейсбук развитието на страницата:

  1. Изяснихме пазарната позиция;
  2. Поставихме дългосрочни и краткосрочни цели;
  3. Изработихме маркетингов план;
  4. Изработихме творческа стратегия как да постигнем плана;
  5. Избрахме маркетингови инструменти, с които ще следваме плана за постигане на краткосрочните цели, част от дългосрочните.

  Резултати: