Нова услуга от Creative Marketing- Обучения

Колко струва обучение от Creative Marketing? Струва различно, тъй като всяка фирма е различна, предметът й на дейност, служителите й, потребностите й, проблемите й и т.н.

Също така, всяко едно обучение изисква различна подготовка от водещия, провежда се в различно населено място, в различни условия и с различен брой участници.

Всички тези фактори имат отношение към цената на едно вътрешнофирмено обучение. И все пак, могат да се дадат ценови ориентири на нашите обучения, макар и относителни.

Кратко обучение/ семинар/ лекция (2 часа)

Кратките обучения са с продължителност 2 астрономически часа. Това са базови и въвеждащи обучения, подходящи за организации, които нямат никакъв опит в областта на маркетинга и рекламата.

Ориентировъчна цена на кратко обучение – около 500 лв.

Полудневно обучение (4 часа)
Полудневните обучения са с продължителност 4 астрономически часа. Това са стегнати обучения, подходящи за фирми, които имат ограничен бюджет или нямат възможност да отделят повече време.

Ориентировъчна цена на полудневно обучение – около 1000 лв.

Еднодневно обучение (8 часа)
Еднодневните обучения са с продължителност 8 астрономически часа. Това са пълноценни обучения, подходящи за фирми, които разполагат с цял ден за обучение и искат да се възползват от програмата на обучението в максимална степен, в т.ч. и чрез повече практически упражнения.

Ориентировъчна цена на еднодневно обучение – около 1500 лв.


Уточнения
Важно е да се имат предвид следните уточнения:

  • Цените, споменати по-горе не са оферта, а просто ориентир. Конкретна цена може да се изготви едва след запознаване с повече подробности относно планираното обучение.
  • Цените, споменати по-горе са за групи участници от 5 до 20 души.
  • Цените, споменати по-горе са за обучения в България.
  • Цените, споменати по-горе включват провеждането на обучението и допълнителни материали (когато се налага).
  • Цените, споменати по-горе НЕ включват наем на зала и техника за провеждане на обучението, както и разходи за кафе-паузи, работни обяди и/или нощувки за участниците. Подобни разходи се калкулират допълнително и се заплащат от нашите клиенти директно на доставчиците на съответните услуги.

Ако клиентът ни желае, обучение може да се изнесе в неговия офис. Необходима е достатъчно голяма за целта зала и техника – мултипроектор, екран и флипчарт.
* Ориентирите за цени, споменати по-горе, са за крайни цени.
Creative Marketing издава данъчни фактури.