Местните новини ще получават по-висока приоритетност

Последните актуализации през месец януари 2018г. значително засегнаха News Feed на всички. Най-сериозна актуализация бе фокусирана върху източниците на новини. Последната актуализация се основава на това, че ще се приоритетизират местните новини. Ако следвате местен издател на новини или ако някой приятел споделя локална новина, може да видите тази публикация по-високо в емисията си за новини. Потребителите не само искат да поддържат връзка със семейството и приятелите си, но също така искат да останат информирани за това, което се случва в техните местни общности.
Това обяви Марк Зукербърк на 29 януари 2018г. https://newsroom.fb.com/news/2018/01/news-feed-fyi-local-news/