Маркетинг училище „Успех“, Лекция 4: Как да ценообразуваме правилно, за да постигме дългосрочен успех?Дата на събитието: 2019-08-30
Приемане на заявки до: 2019-08-30

На Лекция 1 разгледахме какво е Маркетинг и защо грешното му разбиране, води до грешни очаквания и грешни резултати, цели и задачи на маркетинга, маркетинг микс и концепции. Също така заедно обсъдихме два практически казуса „Тениска без бранд“ и нова дентална практика на Златни пясъци. Това помогна на аудиторията да осъзнае кои са първите стъпки, които трябва да направи, за да изгради успешен бизнес, базиран на добър маркетинг и бизнес планиране.

Лекция 2 обсъдихме кои са стъпките, чрез които да изградим ефективна маркетинг стратегия.
Как да сегментираме и таргетираме целевия пазар, как да се диференцираме от конкуренцията и да се позиционираме с определени пазарни предимства. Какво са frond end продукти и как да използваме тази стратегия за бизнеса си или за бизнеса, в който работим.

На Лекция 3 разгледахме как да набираме и анализираме информация за бизнеса си с цел по-задълбочено опознаем на нашите клиенти.

Лекция 4 има за цел да покаже как да обобщим и синхронизираме цялата информация, която сме получили до този момент от предходните лекции.

Ще разберете как да си направите бизнес план, който ще ви гарантира, че ще дадете стойност и качество на Вашите клиенти. На лекцията ще разберете как да устроите финансовия живот на вашия бизнес и как правилно да ценообразувате, така че да си осигурите дългосрочен успех.

1. Бизнес план
2. Финансов план
3. Ценообразуване

ЩЕ ИЗЛЪЧВАМЕ ЛЕКЦИЯТА НА ЖИВО В YOUTUBE!!!

За лектора:

Михаела Савова е дипломиран специалист по застрахователно и социално дело. От 10 години работи като финансов и застархователен консултант в Together Bulgaria. Познава отлично мисленето на застрахователите и това й помага да защитава добре интересите на своите клиенти. На база опита в областта на финансите, помага на клиентите си успешно да управляват и планират личните си и бизнес финанси.