Маркетингов план ориентиран към крайния резултат

Разликата между успешните онлайн начинания и такива, които са претърпели провал, е в планирането на маркетинга и нищо повече. Ние създаваме стратегии от седем прости изречения:

 1. Цел на онлайн маркетинга- физическото действие, което искате потенциалния клиент да предприеме, като например: да извърши покупка, да прочете дадена статия или изгледа видео материал, да звънне на телефона Ви, да посети стационарния обект и т.н.
 2. Как ще постигнете целта си- конкурентните Ви предимства и плюсове?
 3. Целевият Ви пазар или пазари
 4. Онлайн маркетингови оръжия, които ще използвате
 5. Вашата ниша и позиция, заедно с представите, които пораждате
 6. Идентичността на фирмата Ви
 7. Бюджетът Ви

Маркетинговият план трябва да е кратък и простичко да излага същността. Планирането на онлайн развитието на бизнеса, започва с целта на маркетинга- т.е. с печалбата. След това се обвързва с предимствата, които ще разхубавят печалбата, както и с онези, които ще допринесат за нея- целевата аудитория.  После се изброяват маркетингови инструменти. След, което идва формулировката на пазарната позиция, която обяснява какви представи пораждат продуктите и компанията- защо предложението има стойност и защо трябва да се закупи. Следва идентичността/ не имиджът, който престорено се сравнява с правдивостта на дадена идентичност/ Приключва се с разходите за маркетинг.

Повечето маркетингови планове, особено ако са сведени до един параграф, изглеждат измамно прости. Един цялостен план може да се сведе до пет параграфа- маркетингов план, творески план, план за средствата за маркетинг, финансов план и управленски план. Не е необходимо вътре всички подробности да са описани буква по буква.

Трябва да знаете, че маркетинговия план предоставя рамката за създаване на рекламара. В него изрично трябва да се упоменат средставата за маркетинг, които ще бъдат използвани заедно с разходите.

Добрият маркетингов план за онлайн развитие на бизнеса не трябва да разрешава твърде голяма гъвкавост. Все пак планът е създаден, за да се следва. Ако искате промени, трябва да се упоменат преди да бъде написан плана.

Екипът на Creative Marketing е убеден, че маркетинговия план за онлайн развитие на даден бизнес е необходимост – всъщност е жизненоважен.

Преди да изработите собствения си маркетингов план трябва да сте наясно с няколко важни фактора:

 • Пазарът непрекъснато се променя- ако нямате оналйн маркетингова дейност изпускате разгръщащи се благоприятни възможности
 • Хората бързо забравят
 • Конкуренцията Ви няма да спре
 • Онлайн макретинговата дейност укрепва идентичността Ви
 • Онлайн маркетинговата дейност е от първостепенно значение, за да оцелеете и се развивате
 • Добрата онлайн маркетингова дейност Ви дава възможност да привлечете нови клиенти и създадете лоялност
 • Онлайн маркетинга поддържа духа – духът Ви укрепва, когато виждате маркетинга си в действие, също така повдига духа на Вашите служител. Наред с това някои клиенти, които активно следят дейността Ви, могат да възприемат липсата на онлайн дейност като сигнал за провал.
 • Вашата онлайн маркетингова програма Ви дава предимството пред конкурентите, които са прекъснали маркетингова си дейност.

Изработването на маркетингов план, който ориентиран към крайния резултат понякога е непосилен процес за повечето бизнеси, които не разполагат с маркетингов специалист.

Ще се радваме, ако може да сме Ви полезни в изготвянето на Вашия индивидуален план за онлайн развитие на бизнеса Ви.