Как се определя честотата на отговора и времето за отговор за страницата ми?

Здравейте,
Днес ще разгледаме един въпрос, който често срещам в практиката си: От какво се определя зелената значка за честотат и времето на отговаряне във фейсбук страницата? 

Честотата на отговорите и времето за отговор на фейсбук страницата Ви измерват колко бързо и последователно вие и другите хора, които управляват страницата, отговарят на съобщенията. Ако имате висока степен на отговор и бързо време за реакция, хората, които посещават страницата Ви, ще виждат зелената значка, която ще им даде информация, че ако имат конкретен въпрос и Ви пишат в messenger, то Вие ще им отговорите в рамките на няколко минути.

Честотата на отговора се формира от два показатела:

Степен на отговор
Процентът отговори на страницата Ви е процентът на съобщенията, които вие и другите хора, на които отговаряте, отговаряте.
Съобщението се брои за общата скорост на отговор на страницата ви, ако това е първото съобщение, което човек изпраща на страницата Ви, след като никой от вас не е изпратил съобщения в продължение на поне 24 часа. Общият процент на отговори на Вашата страница се основава на съобщенията, получени в рамките на 30 дни преди последното съобщение, което е отчетено за Вашия отговор. Например, ако това е 12 октомври и последното съобщение, получено от Вашата Страница, което е отчетено, е на 30 септември, тогава процентът на отговорите на Вашата страница се основава на съобщения, настъпили от 1 до 30 септември.
Ако страницата Ви е получила по-малко от 10 съобщения в този период от време, честотата на отговаряне на страницата Ви ще се основава на последните 10 получени съобщения. Ако страницата Ви е получила по-малко от 10 съобщения, тя ще се основава на всички съобщения, получени някога.

Време за реакция
Времето за отговор на страницата Ви дава на хората очакване за времето, необходимо на страницата Ви да отговори на тяхното съобщение.
Съобщението се брои за времето за отговор, ако това е отговор на първото съобщение, което човек изпраща на страницата Ви, след като никой от вас не е изпратил съобщения в продължение на поне 24 часа.
Времето за отговор на страницата Ви е средно най-бързият от 90% от времето за отговор на съобщенията, получени през 30-те дни преди последното съобщение, което е отчетено за Вашия отговор. Например, ако това е 12 октомври и последното съобщение, получено от Вашата страница, което е било отчетено на 30 септември, времето за отговор на страницата Ви се основава на съобщения, настъпили от 1 септември до 30 септември.
Ако вашата страница е получила по-малко от 10 съобщения в този период от време, времето за отговор ще се основава на последните 10 съобщения. Ако страницата ви е получила по-малко от 10 съобщения, тя ще се основава на всички съобщения, получени някога.
Хората могат да видят времето за отговор, когато посещават страницата Ви или когато разговарят с вашата страница в Messenger.
Това е всичко.

––––––––––––––––––––––––

Ако статията Ви е била полезна, споделете я с приятели във Facebook.
Благодаря за вниманието!

С уважение,
Анна Христова

+359 894540480