Какво представлява брандът?

Дефинирането на това какво е марка изглежда съвсем проста задача, но в действителност е доста сложна.
Ще Ви дам един пример, за да си представите визуално какво е брандът: Представете си, че гледате картина на импресионист : когато я гледате от разстояние, картината изглежда като цялостен образ, но когато се приближите и започнете да я разглеждате внимателно откривате, че е съставена от много части.

Ето кои са те:

  1. По същество марката/ брандът е съд, в който се трупа цялостния опит на потребителя от продукта/ услугата и фирмата- производител.
  2. Марката е сбор от функционални и емоционални ползи, характеристики, опит от ползването й, икони и символи.
  3. Марката е връзката на фирмата с предпочитанията, потребностите и нуждите на клиентите.
  4. Марката поддържа лоялността на клиентите.
  5. Марката изрязява смисъла на продуктите или услугите на фирмата.

Най-общо казано, марката е основният актив на фирмата. Тя дава различна стойност на един продукт или услуга, сходни с много други по съдържание. Когато маркара се управлява правилно, може да донесе допълнителни изгоди, най-малката от които, продукта или услугата да се продават на по-висока цена. Когато се управлява зле, може да съсипе бизнеса ви.
Затова трябва да сте наясно, че брандинга е съзнателна стратегия и поредица от действия, които превръщат предлагния продукт/ услуга в марка.