Защо да рекламирам дългосрочно във фейсбук?

 1. Когато за пръв път човек погледне една реклама, той не я вижда.
 2. На втория път не я забелязва.
 3. На третия път разбира за съществуването й.
 4. На четвъртия път му се струва, че май я е виждал.
 5. На петия път й хвърля бегъл поглед.
 6. На шестия път си вирва носа при вида й.
 7. На седмия път я прочита и възкликва: „Оле, Боже!“
 8. На осмия път си казва: „Отново това проклето нещо!“
 9. На деветия път се чуди дали все пак няма някаква стойност.
 10. На десетия път пита съседа си дали вече я е пробвал.
 11. На единадесетия път се пита как рекламодателя ще й избие парите.
 12. На дванадесетия път му минава през ума, че вероятно е нещо хубаво.
 13. На тринадесетия път му се струва, че може би има някаква стойност.
 14. На четиринадесетия път си спомня, че от дълго време е искал подобно нещо.
 15. На петнадесетия път е раздразнен, че не може да си позволи да го купи.
 16. На шестнадесетия път си помисля, че един ден ще си го купи.
 17. На седемнадесетия път си го записва.
 18. На осемнадесетия път проклина мизерията си.
 19. На деветнадесетия път внимателно преброява парите си.
 20. Когато види рекламата на двадесетия път, той купува стоката или нарежда на жена си да го направи.

Вече разбрахте защо Вашия бизнес трябва  да е ежедневно във фейсбук, където прекарват по-голяма част от времето си Вашите потенциални клиенти.

Ако статията Ви е била полезна, ще се радваме да я споделите с приятели.