Възстановяване на достъп до фейсбук страница

Изгубихте достъпа до фейсбук страницата си?
Имате фирмена страница, която грижовно поддържате от години, но изведнъж вече сте само посетител на собствената си страница?

Не се притеснявайте, всичко може да бъде разрешено.

В тази статия ще опиша всички стъпки, през които ще се наложи да преминете, за да върнете правата си на администраторр на фейсбук страница.

Ето как изглежда стандартен отговор от съпорта на фейсбук, когато се свържете с тях със заявка за възстановяване на достъпа до фейсбук страница.

За да стартирате процеса на администраторски спорове, се нуждаете от следната документация:

1. Копие на валидно издаден документ за самоличност самоличност със снимка, като например настояща лична карта, шофьорска книжка или паспорт, на лицето, което подписва изявлението. Вижте различните видове идентификатори, които приемаме в Помощния център на фейсбук: https://www.facebook.com/help/159096464162185?ref=cr

2. Нотариално заверено и подписано изявление от лице с достатъчно познания и власт по този въпрос, което включва всички изброени по-долу:
– Описание на връзката ви със Страницата (и орган, за да поискате промяна в лицето / лицата, които управляват страницата, според случая);
– Отношенията на горепосочените лица или лица към Страницата;

3. Обяснение на Вашето искане и дали е прекратено трудовото и / или бизнес отношения с посоченото / ите лице / лица, според случая;

4. Цялата документация, подкрепяща вашето искане; [ТУК, АКО е ПРИЛОЖИМО ОСНОВАТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ: включително свидетелство за смърт или включително декларация от юрисконсулт за прехвърляне на права на собственост на Страница];
– Facebook акаунт или имейл адрес, свързани с акаунта във Facebook (или Времева линия), който искате да добавите като нов администратор на Страницата; и
5. Декларация за лъжесвидетелстване, че предоставената от вас информация е вярна и точна (изявлението ви трябва да включва този език).

След като предоставите тази информация, може да Ви бъдат зададени допълнителни искания за информация или документация, необходими за оценка на заявката за искане.

ВАЖНО!!! Предоставянето на исканата информация не гарантира, че фейсбук ще успее да изпълни Вашата заявка.

Имайте предвид, че ако фейсбук успее да обработи Вашата заявка, само един администратор ще бъде добавен към страницата.

 Ако не може да се справите сами, може да се свържете с нашата маркетингова агенция.

Таксата за посредничество е в размер от 300 до 500лв.

Издаваме фактура за сумата като предварително подписваме декларация за пълна конфиденциалност.

Към момента имаме 100% успеваемост на възстановяване на администраторски достъп до фейбсук бизнес страници.

С уважение,

Анна Христова