В памет на Герасим Величков – Джери

Свършена работа
  • Проектът е некомерсиален и е посветен на Герасим Величков - Джери, от приятелите му.
  • Страница в памет на Герасим Величков – Джери- най-големият познавач на памирското плато.

    Идеята е на неговите приятели, за да покаже всичко онова, до което се е докоснал пътешественика, писател, фотограф и видео-оператор – Джери.