Vili-ribaritsa.com – вили Цветанови двори, с. Рибарица

Свършена работа
 • Цялостна концепния на web сайт- дизайн и маркетинг
 • Изработване на лого
 • Маркетинг в социалните мрежи
 • Обслужване на сайта
 • Клиентът дойде при нас с желанието да изградим сайт за туристически обект в с. Рибарица. В рамките на 30 работни дни заедно с нашите партньори с дългогодишен опит в изработката на портфолио сайтове пуснахме проекта в действие.

  Изработихме заедно фирмена стратегия за онлайн развитие на проекта:

  1. Изяснихме пазарната позиция;
  2. Поставихме дългосрочни и краткосрочни цели;
  3. Изработихме маркетингов план;
  4. Изработихме творческа стратегия как да постигнем плана;
  5. Избрахме онлайн маркетингови инструменти, с които ще следваме плана за постигане на краткосрочните цели, част от дългосрочните.

  След като клиентът разбра ползвата за своя бизнес, работим заедно от декември 2015 година:

  Web сайт -> http://vili-ribaritsa.com/

  Фейсбук страница -> https://www.facebook.com/viliribaritsa/?ref=bookmarks